BEHANDLINGER - PROTESE

Tannprotese er en billig og rask behandling for en eller flere manglende tenner. Protesen sitter ikke fast og må tas ut for rengjøring. I dag velges ofte behandlinger som bro eller implantat i stede for protese.

Tannlege Anne Opstrup, Hundvågkrossen 50, 4085 HUNDVÅG, Tlf 51 54 80 01 E-post Anne.Opstrup@lyse.net

Medlem av Den norske tannlegeforening og Dansk tandlæge forening