BEHANDLINGER - ROTFYLLING

Noen ganger opplever en at nerven i tannen er skadet. Det kan skyldes hull, slag eller andre ting nerven reagerer på. I slike tilfeller må kanalen hvor nerven har vært renses og fylles. 

Tannlege Anne Opstrup, Hundvågkrossen 50, 4085 HUNDVÅG, Tlf 51 54 80 01 E-post Anne.Opstrup@lyse.net

Medlem av Den norske tannlegeforening og Dansk tandlæge forening