BEHANDLINGER - BEDØVELSE

Med spesialutdanning i premedisinering har du større muligheter til å få behandling tilpasset deg. Føler du deg ukomfortabel med tannbehandling kan prøve om lystgass er noe for deg. Mange opplever lystgass som beroligende noe bedøvende. Virkningen beskrives også som at en blir mer likegyldig og lykkeligere.

 

Lystgassbehandling må forberedes av den som skal ha behandling og må bestilles minst en dag i forveien. 

Tannlege Anne Opstrup, Hundvågkrossen 50, 4085 HUNDVÅG, Tlf 51 54 80 01 E-post Anne.Opstrup@lyse.net

Medlem av Den norske tannlegeforening og Dansk tandlæge forening